هارد-رول

کرکره تولید شده شرکت هارد رول بیصدا و مقاوم در برابر شرایط محیطی و مواد اسیدی